Privacyverklaring Stichting Kaasmarkt

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening geldt voor grote bedrijven, maar ook de stichting Kaasmarkt Edam dient aan de bepalingen van de AVG te voldoen. Het bestuur heeft daarom een privacyverklaring opgesteld, een reglement waar de stichting zich aan dient te houden. Uitgangspunt is en blijft dat de persoonsgegevens in beheer bij de Stichting Kaasmarkt Edam gewaarborgd zijn.

De website van de Stichting Kaasmarkt Edam is openbaar. Met betrekking tot foto’s van personen en persoonsgegevens geldt, dat deze niet geplaatst worden als betrokkene(n) daar bezwaar tegen heeft en, indien bekend, van gerelateerde betrokkenen bij overlijden van een persoon die op de foto staat.

Bestuursleden en vrijwilligers handelen overeenkomstig de bepalingen van de AVG. Foto’s van personen kunnen worden geplaatst op de website van Stichting Kaasmarkt Edam. Indien publicatie van een foto niet gewenst is, dan is dat door te geven via email of persoonlijk via één van de bestuursleden. De beheerder van de website heeft een adequate internetbeveiliging.

Stichting Kaasmarkt Edam.