De kaasmarkt Edam vandaag de dag

Nadat de commerciële kaasmarkt, waar de boeren uit de omtrek hun kaas kwamen verhandelen, in 1922 werd gesloten, werd in 1989 de kaasmarkt Edam weer nieuw leven ingeblazen. Door de bereidwillige medewerking van meer dan 90 vrijwilligers en financiële ondersteuning van BeemsterKaas is de kaasmarkt Edam een belangrijke trekpleister geworden. De markt die tegenwoordig verlevendigd wordt door het spel van een Oudhollands draaiorgel en vooral door de tonen van de kaaskapel Edam, is al snel een enorme toeristische trekpleister geworden. Ze is dat niet alleen voor eigen land, maar ook voor ver daarbuiten.

Handjeklap

Zoals dat vroeger gebeurde, wordt ook nu de kaas door de boeren met bootjes aangevoerd. Na het lossen op een speciale loswal wordt de kaas door kaasdragers naar de markt gebracht. Daar wordt de kaas te koop aangeboden aan handelaren. Na eerst te zijn gekeurd wordt door middel van loven en bieden, het ‘handjeklap’, de kiloprijs van de kaas vastgesteld. Net als bij de grote handelsbeurzen wordt de handelsdagprijs bijgehouden. Vervolgens worden de kazen weer op een berrie geladen en naar de waag gebracht waar het gewicht wordt vastgesteld. De kaas wordt tenslotte met paard en een originele kaasbrik naar het kaaspakhuis vervoerd om daar enige tijd te ‘rijpen’.

Prominente gasten op de kaasmarkt Edam

De opening en sluiting van de marktdag op de kaasmarkt Edam vindt plaats door het luiden van een bel. Dit luiden wordt in het algemeen gedaan door een prominente gast uit binnen- of buitenland, zoals leden van de eerste of tweede kamer, ministers, Europese commissarissen, schrijvers, vertegenwoordigers uit sport- en amusementswereld en anderen die zich op een of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. In drie moderne talen wordt door een speaker uitleg gegeven over wat zich op de kaasmarkt Edam afspeelt. Daarnaast kan men een videovertoning over onder meer kaasbereiding bijwonen in een prachtig gerestaureerd kerkje, deelnemen aan het raden van het gewicht van een portie kaas die op de markt ligt uitgestald en waaraan mooie prijzen zijn verbonden, etc. Alles is vrij en kosteloos toegankelijk. Bij een speciaal stalletje kan men enkele “kaasmarkt verwante” souvenirs kopen en in de omgeving van de markt is natuurlijk de wereldberoemde Edammer kaas verkrijgbaar.

Het geheel speelt zich af op het Jan van Nieuwenhuizenplein, de voormalige kaasmarkt van Edam. Er zijn jaarlijks 8 markten en daarnaast nog een prachtig verlichte avondmarkt met uitgebreide braderie. De data staan op de agenda vermeld.